Hypnoterapi

Bruksområder for hypnoterapi:
Hypnoterapi kan brukes for Søvnproblemer, Selvtillit, Angst, Fobier, Personlig utvikling, Røykeslutt, Vektreduksjon, m.m


I hypnoterapi henvender vi oss til det ubevisste sinn. Det er ofte her problemer med å få til ønskede endringer ligger.


Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper på samme tid uten å være i konflikt. Vanligvis opererer det bevisste og det ubevisste sinn uavhengig av hverandre. Bevisste ønsker og tanker, som er relatert til sanntid (nå), vil ofte være i konflikt med de ubevisste prosessene som er basert på glemte erfaringer og dyptliggende instinkter.


Som et resultat vil disse to sinnene ofte være i konflikt (du ønsker å slutte å røyke, men får det ikke til). Jo mer vi klarer å bringe det bevisste og det ubevisste sammen om felles tanker og ønsker jo større er sjansene for å oppnå det vi ønske.
Når disse to sinnene er i «kontakt» vil tanker, følelser, ønsker og minner lettere kunne flyte fra det bevisste til det ubevisste, slik at vi kan få fordelaktige endringer til å skje, og fra det ubevisste til det bevisste, slik at vi lettere kan erindre ting som er relevant for vår sinnstilstand, eller finne en måte å løse konflikter som har dukket opp.


Det er selvsagt ikke mulig å føle hypnose, fordi begge våre sinnstilstander gjør det de vanligvis gjør. Under hypnose gjør de imidlertid det samme til samme tid. Man er fremdeles bevisst sine tanker, men man er aldri bevisst den ubevisste prosessen. Derfor føles det nesten som helt normalt å være i hypnose, man er bare svært avslappet.


Når ditt bevisste og ubevisste sinn drar i samme retning, er det så mye enklere å få til endringer, enten det dreier seg om spisevaner, røykeslutt eller andre områder.
Hypnoterapi kan til en viss grad sammenlignes med meditasjon. Du er i en meget avslappet tilstand. Din bevissthet er endret, og ditt ubevisste sinn er mer mottagelig for de forslag hypnoterapeuten gir deg, og som vil være nyttige for deg. Hypnoterapi er hypnose brukt i behandling.


Deltok i november 2013 på samling med en anerkjent hypnoterapeaut Steve Burgess fra England. Han lærte oss mange teknikker, og delte erfaringer med oss. En utrolig
spennende helg, hvor vi lærte en masse. Dette bildet er fra denne samlingen.

Rull til toppen