RECONNECTIVE HEALING®

Reconnective Healing® skiller seg fra annen healing, ved at energiene den bruker opererer på en høyere frekvens. Dette gjør at du kan oppleve at enhver form for ubalanse som du har i kroppen, enten den er fysisk, emosjonell, mental eller spirituell, blir erstattet av dyp avspenning som lar healingsprosessen finne sted. Reconnective Healing® jobber også på det indre planet, slik at man kommer i balanse med seg selv.

 

Reconnective Healing® «kobler» deg tilbake til den livsenergien som er rundt oss, noe som våre forfedre mistet forbindelse med en gang i tiden. Koblingen skjer så dypt, som på et molekylært nivå fordi informasjonen om de helbredende frekvensene ligger i selve DNA-struktur. Livet ditt etter behandlingen opererer på et høyere frekvensnivå (høyere bevissthetsnivå) enn tidligere fordi du blir påvirket av den energien.

 

Selve behandlingen
Under selve behandlingen vanligvis ligger du på en behandlingsbenk med lukkede øynene og slapper godt av. Vi jobber uten fysisk kontakt rundt kroppen din. Healing oppleves veldig individuelt – noen ganger føler du så mye ro at du nesten sovner. Noen ganger kan du få noen rykninger i muskulaturen. Ingen av de ulike reaksjonene er hverken riktige eller gale. Fint om du under behandlingen er oppmerksom på hva som skjer inne i deg, om du ser noen bilder, hører noen lyder mm. Det er heller ikke noe galt om du ikke merker noe.

«Hvis du er heldig kommer healingen i den formen du forventer. Hvis du er ekstra heldig, kommer den i en form du ikke engang har våget å drømme om. En form som universet har valgt spesielt for deg». Dr. Eric Pearl

 

Etter behandlingstime
Reconnective Healing® er ofte merkbar og vil fortsette å virke lenge etter at timen er over. Kontakten med denne energien kan føre til dyptgående endringer i livet ditt fordi denne energifrekvensen har informasjon om den høyere bevissthet.

 

Etter healingtime kan du oppleve:
– lindring av smerter
– at symptomet/plagen forsvinner
– større indre ro
– økt forståelse på det som skjer med og rundt deg
– større klarhet i årsaken til ditt problem/utfordring
– økt klarhet angående ditt livsformål
– større aksept for livet rundt deg
– økt empati
– at det er lettere å se det vakre i deg selv og de som er rundt deg.

 

Er det noen garanti for forventet resultat?
Reconnective Healing® leger DEG, ikke sykdommer eller symptomer. Derfor kan vi ikke gi noen form for garanti angående resultatet av healingen. Men det er heller ingen grunn til å se noen begrensninger i hva som kan helbredes. Du får det som er best for deg akkurat nå. Det er heller ikke noe du selv nødvendigvis tror er viktigst. Det er opp til Universet å bestemme om hva som er best for deg i din nåværende situasjon. Det er helt vanlig at du vil oppleve en stor grad av forbedring i din livskvalitet, og at NOE har skjedd som har forandret deg på en positiv måte.

Rull til toppen